W dniu 13 czerwca br. odszedł od nas nagle Roman Wesołowski DJ6EP, świetny konstruktor, wspaniały kolega, chętnie dzielił się wiedzą i doświadczeniem.

Świat UKF, Mikrofal poniósł wielka stratę.

DJ6EP

DJ6EP Roman Wesołowski z dobrego rocznika 1956, równolatek wielu z nas. Urodził się w Jarocinie i pierwsze krótkofalarskie kroki stawiał w klubie SP3KCK. W tym klubie tworzył pierwsze lampowe konstrukcje i w tym klubie uzyskał swoje pierwsze pozwolenie ze znakiem SP3GDQ. To był czas, kiedy Romana fascynowały pasma KF. Po ukończeniu Technikum Mechaniczno-Elektronicznego we Wrześni Roman podjął decyzję, która zmieniła jego życie. Wyemigrował wtedy jeszcze do Republiki Federalnej Niemiec.

            Początki nie były łatwe, ale pomimo tego Roman nie zapomniał o swoim hobby i wkrótce rozpoczął pracę na pasmach. Znak, który dostał w tamtych czasach ostatecznie zmienił na DJ6EP. Nowe środowisko i dostępność elementów elektronicznych sprawiły, że Roman zainteresował się pasmami VHF, UHF i mikrofalowymi. Tworzył świetne, innowacyjne konstrukcje, których opisy znaleźć można w archiwalnych rocznikach CQ-DL i innych publikacjach. Jednocześnie aktywnie pracował na pasmach. Jego mieszkanie zaczęły wypełniać puchary i dyplomy zdobywane w kolejnych edycjach zawodów.

            Zmiany ustrojowe w Polsce spowodowały, że w początkach lat dziewięćdziesiątych, po wielu latach spędzonych na emigracji, Roman mógł odwiedzić rodzinę mieszkającą w Jarocinie. Od tej pory wracał do Polski w każdej wolnej chwili. Odnowił kontakty, poznał wiele nowych osób, dostał pozwolenie ze znakiem SO3EP. Swoją wiedzę i pasję do mikrofal przeniósł do Polski. Zaczął tworzyć i upowszechniać konstrukcje mikrofalowe dopasowane do możliwości finansowych stacji SP i wykorzystujące dostępne w Polsce elementy. Przykłady takich konstrukcji to wzmacniacz mocy na pasmo 23 cm zbudowany na tranzystorach KT939 i wzmacniacz mocy na lampie GI15 również na to pasmo. Konstrukcje transwerterów na pasma 70cm, 23cm i 13cm opracowane przez Romana i uruchomione przy jego pomocy sprawiły, że w tej części Wielkopolski pojawiło się zaskakująco dużo stacji mikrofalowych, a wieczorami często można było słyszeć stacje pracujące w pasmach mikrofalowych. Wtedy był to prawdopodobnie najbardziej „mikrofalowy” region Polski.             Aby ułatwić pracę w pasmach mikrofalowych Roman zbudował i uruchomił w Jarocinie transponder liniowy, unikatową konstrukcję w skali Europy. Roman pracował również ze swojej stacji i dokonał kilku pierwszych łączności mikrofalowych z amatorami państw ościennych (OZ, OE w paśmie 13cm). Konstrukcje Romana publikowane były w „Krótkofalowcu Polskim” i budziły duże zainteresowanie. Roman zaczął bywać na zjazdach PK UKF, stał się ekspertem od mikrofal i osobą rozpoznawalną w środowisku mikrofalowców polskich. PK UKF w uznaniu zasług Romana nadał mu tytuł Członka Honorowego.  Również PZK w 2003 roku przyznał Romanowi Odznakę Honorową PZK z nr 620.

            Postęp technologiczny, dostępność elementów oraz potrzeby środowiska sprawiły, że po roku 2010 pojawiły się nowe konstrukcje Romana. Transwertery na pasma 13 i 9 cm, anteny, oświetlacze. Tym razem zasięg publikacji za sprawą Internetu był znacznie większy i o konstrukcjach Romana dyskutowano w wielu krajach.

            Niestety w czerwcu 2019 Roman odszedł na zawsze. Nie zobaczymy już Jego niezwykłe estetycznych i dopracowanych konstrukcji. Zapewne jak zwykle pracował nad czymś nowym. Straciliśmy Kolegę niezwykle uczynnego, którego wielką zaletą było to, że potrafił się dzielić. Nie robił konstrukcji „do szuflady”. Zarażał do mikrofal i z każdym był gotów dyskutować, każdemu potrafił pomóc.

            Czy możemy zapomnieć o Romanie? Czy możemy okazać wdzięczność? Myślę, że wielką nagrodą i radością dla Romana byłaby aktywność stacji polskich na pasmach mikrofalowych, bo Roman nie tworzył swoich urządzeń tylko po to, aby ktoś mógł je powielić. Tworzył je z myślą o dziesiątkach polskich stacji, aby mogły aktywnie pracować na pasmach. Zachowajmy Romana w pamięci, nieczęsto spotyka się w życiu takich przyjaciół.

Czerwiec, 2019       

Zenon SP3JBI


Dyplomy

Akcja „Zniszczenie Kalisza 1914” - dyplomy

Wyniki akcji i dyplomy do pobrania

AkcjaKalisz1914

logo kalisz

logo kalisz

logo kalisz

PWSZ Kalisz