W imieniu Prezesa OTC (Old Timer Club) PZK przekazałem w dniu 13.06.2019 r.kol. Tadeuszowi SP5BBG, grawerton wydany z okazji 100 lecia Powstania
Wielkopolskiego, za uzyskanie czołowego miejsca w rankingu  stacji biorących udział w akcji krótkofalarskiej.
Wydarzenie miało miejsce na terenie Warszawskiego Klubu Łączności SP5KAB w Warszawie.

 Zygmunt SP5AYY 

Fotografie wykonał Jacenty SP5TA


Dyplomy

Akcja „Zniszczenie Kalisza 1914” - dyplomy

Wyniki akcji i dyplomy do pobrania

AkcjaKalisz1914

logo kalisz

logo kalisz

logo kalisz

PWSZ Kalisz