Na co rocznym spotkaniu w Friedrichshafen 2019 SP3KQV reprezentował Bogdan SP3LD, z naszego OT27 PZK byli  również : Janek SP3CYY oraz Jerzy SP3GEM. 

 

DSC_0501

W imieniu Prezesa OTC (Old Timer Club) PZK przekazałem w dniu 13.06.2019 r.kol. Tadeuszowi SP5BBG, grawerton wydany z okazji 100 lecia Powstania
Wielkopolskiego, za uzyskanie czołowego miejsca w rankingu  stacji biorących udział w akcji krótkofalarskiej.
Wydarzenie miało miejsce na terenie Warszawskiego Klubu Łączności SP5KAB w Warszawie.

 Zygmunt SP5AYY 

Fotografie wykonał Jacenty SP5TA

W dniu 12.06.2019 roku w ramach działalności Koła Naukowego PWSZ w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich w Kaliszu zorganizowano na terenie ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu zajęcia ze studentami Wydziału Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu.

Tematem spotkania było przedstawienie studentom urządzeń zabezpieczeń linii średnich (SN) i wysokich (WN) napięć oraz elementów systemu sterowania sieciami SN i WN, stosowanymi w ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Kaliszu. W ramach zajęć pracownicy ENERGA-OPERATOR  S.A.  przekazali przyszłym inżynierom podstawowe informacje na temat praktycznych rozwiązań technicznych w powyższym zakresie.

Szczególne podziękowania kieruję dla Dyrektora Oddziału w Kaliszu ENERGA-OPERATOR S.A.  Pana Pawła Karczewskiego, za udzielenie zgody na zorganizowanie zajęć oraz dla kolegów, którzy przygotowali i poprowadzili spotkanie: Arkadiusza Filipka, Piotra Garncarka , Jerzego Krawczyka i Dawida Matyjaszczyka.

Bogdan Szkudlarek

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Jak już wcześniej informowaliśmy na stronie internetowej naszego OT, na dzień 15 czerwca br. zaplanowaliśmy coroczne spotkanie członków i sympatyków OT-27 PZK. Podobnie jak w ubiegłym roku, organizatorami spotkania są Koledzy z klubu SP3PJA w Jarocinie, którzy zapraszają nas do Szkółki Leśnej Nadleśnictwa Jarocin ul. Poznańska 34. Oficjalny początek spotkania o godz 15:00, ale organizatorzy będą już od godz. 13:00. Podczas spotkania zostanie dokonane podsumowanie i wręczenie nagród za współzawodnictwo klubów naszego OT. Planuję też, aby przy okazji odbyć spotkanie Zarządu OT-27 PZK. Ciekawostką będzie pokaz modelu (w trakcie budowy) okrętu "Błyskawica" budowany przez Roberta SP3VZL. Korzystając z okazji, przypominam o zbliżającym się terminie opłacenia składek na drugie półrocze. --------- Pozdrawiam - Sławek SQ3OOK Prezes OT-27 PZK Koordynator PZK ds. ARISS ARISS SSTV Award Manager

Dyplomy